top of page

Uvjeti korištenja

Naziv obrta: Anamart, obrt za edukaciju i savjetovanje, vl. Alfred Božić, Rijeka, Janeza Trdine 2  (u daljnjem tekstu: Davatelj)

MBO: 98712594

OIB: 46508232319

Kontakt telefon: +385 91 541 64 78

E-mail:  info@anamart.com

IBAN: HR7924840081135380047

Ovdje se nalaze općenita pravila i koraci prilikom poslovanja, odnosno obavljanja usluga i savjetovanja. Drugačiji dogovori i iznimke mogu se dogovoriti vanredno na individualnoj razini po klijentu putem dostupnih komunikacijskih kanala.

 

Davatelj

Davatelj pruža usluge (1) online putem svoje mrežne stranice na domeni https://www.anamart.com (u daljnjem tekstu: Stranica) i (2) uživo.

Korisnik

Korisnik usluge je posjetitelj Stranice, pravna ili fizička osoba koja izvrši kontakt i upit za određenom odabranom uslugom koju Davatelj nudi. Narudžba se može izvršiti kontakt formom na Stranici, e-mailom, usmeno ili putem drugih dostupnih komunikacijskih kanala.

Korisnik usluge uplaćuje dogovorene parametre usluge po definiranoj cijeni kroz transakcijski račun avansno, po završetku termina usluge, ili po isključivo dogovorenim parametrima između stranki.

Opće odredbe

Rad Davatelja bazira se na pružanju usluga unutar tematskih područja osobnog razvoja i razvoja kreativnih potencijala te s njima povezanih područja i tema. Usluge se sastoje od:

  • pružanja općih informacija i sadržaja,

  • upravljanja sadržajima,

  • osobnih savjeta, savjetovanja, psihoterapije, art terapije,

  • obrazovanja, te

  • provođenja financijskih transakcija. 

 

Usluge nisu namijenjene za dijagnostiku, izdavanje nalaza, niti propisivanje lijekova. 

Ako namjeravate poduzeti radnje koje mogu uzrokovati štetu vama ili drugima, razmišljate o samoubojstvu ili imate bilo kakvo hitno stanje, smjesta zatražite pomoć hitnih službi u Republici Hrvatskoj besplatnim pozivom na broj 112 .

 

Korisnik je odgovoran za raspoloživost i točnost informacija koje će biti dane Davatelju. Davatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinitost ili netočnost informacija pruženih od strane Korisnika. Rad Davatelja može uključiti savjete i preporuke, no sve odluke o primjeni istih donosi Korisnik te je Korisnik odgovoran za iste odluke.

Posjetom Stranica i korištenjem usluga Korisnici iskazuju da se slažu s Uvjetima korištenja te pristaju na korištenje usluga u skladu s istima. Pravo korištenja usluga osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

 

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Davatelja te prihvaća da Davatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup uslugama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Davatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje usluga. Nadalje, Davatelj može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Davatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Politiku privatnosti. Stoga, Davatelj savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Politici privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja usluga i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta korištenja odnosno Politike privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje usluga te sve s tim povezane troškove. Davatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja usluga.

Stranica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem Stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja. Korisnik ne smije koristiti Stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, djelomično ili u cijelosti. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje materijala Stranica bez izričitog pismenog odobrenja Davatelja i nositelja autorskog prava.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Stranice u cijelosti ili isključivo na odgovornost Korisnika tako da Davatelj ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom Stranice.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Davatelj može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. Davatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Davatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja od strane Korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili emailom, a Davatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili emailom u zakonskom roku.

Sjedište obrta Anamart je u Rijeci, u Republici Hrvatskoj. Svi sporovi koji nastanu prilikom rada između Korisnika i Davatelja, Korisnik i Davatelj će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja Stranica i usluga (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Suda u Rijeci, i rješavaju se u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korištenjem Stranica i usluga Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Rijeci.

U daljnjem tekstu Uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Korisnik bit će korišten termin Kupac te umjesto termina Davatelj bit će korišten termin Prodavatelj, u situaciji kada je između Korisnika i Davatelja sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Uvjeti poslovanja

Uvjet za korištenje usluga je uspješna registracija Kupca ili kupnja bez registracije. Kod svake narudžbe Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga.

Prodavatelj poziva Kupca da pročita sadržaj Pravila privatnosti.

Prodavatelj preporučuje Kupcu da brine o svojoj ulaznoj zaporci za korisnički račun. Prodavatelj preporuča da prilikom odabira kombinacije znakova za zaporku Kupac kombinira velika i mala slova te brojeve, te da upotrijebi zaporku od barem šest znakova. Zaporku je preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije je hrvatski književni jezik i engleski jezik.

Cijene

Cijene su izražene u eurima (€), ne sadrže PDV jer Prodavatelj nije u sustavu PDV-a. Cijene vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena se utvrđuje za svaki proizvod i uslugu pojedinačno. Proces upisivanja cijene u cijenik za svaki proizvod i uslugu podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim Kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod ili uslugu te nemogućnosti isporuke proizvoda ili pružanja usluge po konkretnoj narudžbi Kupca.

Popusti

Popust od 10% na usluge savjetovanja, psihoterapije i art terapije mogu ostvariti sve osobe koje imaju status studenta. Status studenta studenti dokazuju predočenjem X-ice.

Akcijska prodaja

Prodavatelj će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode i usluge na akcijsku prodaju. Iste će biti dostupne pod jednakim uvjetima svim Kupcima ili će biti dostupne Kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje biti će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina proizvoda ili usluge, visina popusta i sl. Nakon isteka roka akcijske prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžbe

Prodavatelj će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda ili pružanje usluge. U slučaju da Prodavatelj nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Prodavatelj otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada zaprimite e-mail potvrde.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju je jednokratan ugovor o kupoprodaji koji je konzumiran isporukom proizvoda ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti korištenja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene pismene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora Kupac može pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Način plaćanja

Prodavatelj omogućuje kupnju odabranih proizvoda i usluga gotovinom i plaćanjem izravno putem interneta: (1) plaćanje uplatnicom ili (2) virmanom. Za virmanski način plaćanja narudžba se šalje tek kada su sredstva vidljiva na računu i proknjižena.

Pravila privatnosti i politika kolačića

Pravila privatnosti i politika kolačića sastavni su dio ovih Uvjeta korištenja i mogu se pročitati ovdje

 

Datum zadnje izmjene: 14.03.2024

bottom of page